woodly

20.05.2021 -

Rahoituksen hakeminen yritykselle Suomessa. Case: Woodly 

Julkaisimme 19.5. ison uutisemme: Woodly keräsi 3 miljoonan kasvurahoituksen kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen. Onnistuimme siinä, missä niin moni startup-yrittäjä epäonnistuu – keräämään rahoituksen ulkopuolisilta sijoittajilta rahoituskierroksen avulla. Rahoituskierros pakotti meidät tarkastelemaan toimintaamme potentiaalisen sijoittajan näkökulmasta. Kokemus opetti meille paljon, ja nyt olemme valmiita jakamaan oppimme myös muille startup-yrityksille.

 

1. Hyödynnä asiantuntijan apua
Rahoituskierroksemme avainhenkilönä toimi Value Group -konsultointiyrityksen Teemu Kaltea. Hänellä on pitkä tausta investointipankkiirina ja rahoituskierrosten järjestäjänä. Startup-rahoitus on Teemun intohimo ja edustaa hänen ydinosaamistaan. Hän on seurannut suomalaisen rahoitusalan kehitystä jo usean vuosikymmenen ajan ja havainnut, kuinka rahoituksen hakeminen vuosi vuodelta ammattimaistuu ja vaikeutuu. Vaikka sijoittajien määrä on lisääntynyt, ja heidän halukkuutensa sijoittaa startuppeihin on kasvanut, kelpaa heille yhä harvempi startup. Ennen startuppeihin ei uskallettu sijoittaa epäonnistumisen pelossa, nykyään ollaan kuitenkin jo rohkeampia.

2. Ole realisti
Uuden yrityksen rahoitus tyssää tyypillisimmin siihen, ettei startup-yrittäjän käsitys liiketoiminnan realiteeteista vastaa sijoittajien kokemusta siitä, kuinka suuria haasteita liittyy uuden rakentamiseen. Teemu muistuttaa, että ammattisijoittajat saavat päivittäin useita sijoitustarjouksia. Heillä on kokemusta ja näkökulmaa siihen, miten monin eri tavoin asiat voivat epäonnistua. Tämä muodostaa ristiriidan yrittäjän odotusten ja haaveiden kanssa. Teemulla on itsellään käytössä kolmen pii:n teoreema ylioptimististen odotusten ja sijoittajien näkemän kuilun yhteen kuromiseksi. Hän kehottaa startup-yritystä kertomaan haettavan rahamäärän ja tarvittavan ajan, sekä jakamaan liikevaihtoennusteen piin likiarvolla, eli noin 3:lla. Tämän jälkeen ollaankin aimo harppaus lähempänä realismia.

3. Älä mene valmistautumatta sijoittajan eteen
Teemu suosittelee startup-yrittäjiä tekemään kotiläksyt hyvin ja panostamaan yrityksen markkinatilanteen, kilpailutilanteen ja asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen. Markkinoiden koko saattaa olla sijoittajan näkökulmasta liian pieni, tai se saattaa sisältää ongelmia, joita ei ole taloudellisesti kannattavaa ratkaista. Monesti asiakkaiden ostohalukkuus ja markkinoille pääsyn nopeus yliarvioidaan. Olennaista on muistaa, että yrittäjä saa sijoittajalta ainoastaan yhden ensikohtaamisen. Jos sijoittaja huomauttaa ongelmasta, kannattaa hänen eteensä mennä uudelleen vasta, kun kyseinen ongelma on ratkaistu. Monesti tähän menee vuosi, ellei jopa useampi.

4. Kiinnitä investointi megatrendiin
“Näe metsä puilta” ja osoita, kuinka startup-yritys kytkeytyy maailmaa haastaviin megatrendeihin, eli globaaleihin muutosilmiöihin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen, väestön ikääntymiseen ja monimuotoistumiseen tai digitalisaatioon.

 

Nämä edellä mainitut ohjeet osoittautuivat Woodlyn rahoituksen hakemisessa toimiviksi ja voimme seistä niiden takana. Toki on hyvä muistaa, että yrityksen kasvun rahoitus voidaan järjestää usealla eri tavalla, ja paras tapa rahoituksen hakemiseen on aina pohdittava yrityskohtaisesti.

Lisätietoja Woodlyn rahoituskierroksesta on luettavissa lehdistötiedotteestamme.

More on this subject:

Please share your opinion on our website content

Thank you for your feedback. Could you tell us what we can do to improve your experience at woodly.com.