woodly

Ympäristö-
vaikutus

Woodly on materiaali, joka kehittyy jatkuvasti. Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat kehitystyötämme ohjaavat arvot, ja materiaalin laadun varmistaa aina ulkopuoliset puolueettomat asiantuntijat kansainvälisten standardien mukaisesti.

Woodly® on hiilineutraali materiaali

Tuotteen ympäristövaikutuksia arvioitaessa on aina huomioitava tuotteen koko elinkaari. Woodlyn elinkaariarviointi on tehty ISO 14040 ja ISO 14044 standardien mukaisesti ja sen on toteuttanut elinkaariarviointeihin erikoistunut suomalainen konsulttiyritys AFRY (ent. Pöyry). Tutkimus esittää tosiasioihin perustuvan arvion Woodly-materiaalin ympäristövaikutuksista. Tutkimukseen voit tutustua tarkemmin tästä.

woodly

Mitä hiilineutraali tarkoittaa?

Tutkimus osoittaa mm. että käyttämämme puuselluloosan ansiosta Woodly-materiaalin on varastoitunut ilmakehästä enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin sen valmistuksessa vapautuu. Tutkimuksessa on käytetty termia Global Warming Potential (GWP), joka tunnetaan yleisemmin hiilijalanjälkenä. Woodly on siis hiilineutraali materiaali, jonka avulla voidaan pienentää hiilidioksidipäästöjä. Tavanomaisten fossiilisten muovien hiilijalanjälki on puolestaan noin 1,8-3,8 kg hiilidioksidipäästöjä jokaista tuotettua muovikiloa kohti.

Woodly

Woodly® on biopohjainen materiaali

Biopohjaisuus on tieteellinen käsite, joka ymmärretään usein väärin. Käytännössä kyse on siitä, että materiaalista mitataan kuinka moni sen hiiliatomeista on peräisin uusiutuvista luonnon raaka-aineista ja kuinka moni fossiilisista raaka-aineista. Biopohjaisuutta ei siis mitata materiaalin painosta. Se ei myöskään kerro tarkalleen mistä raaka-aineista materiaali on valmistettu tai siitä miten helposti materiaalin biopohjaisuutta voidaan kasvattaa. Standardin mukaisella C-14-radiohiilimittauksella määritelty biopohjaisuus kertoo kuitenkin aukottomasti sen onko materiaali valmistettu uusiutuvista vai fossiilisista raaka-aineista. Tällä hetkellä Woodly-materiaalilla on Tüv Austrian OK biobased-sertifikaatti, joka määrittelee biopohjaisuudeksi 40-60%. Woodly on kuitenkin suunniteltu siten, että se voidaan valmistaa 100% uusiutuvista raaka-aineista. Käytämme tällä hetkellä kuitenkin osittain fossiilisia raaka-aineita, koska kaikkia niistä ei ole vielä saatavana biopohjaisena teollisessa mittakaavassa.

Woodlyn pääraaka-aine on peräisin sertifioiduista metsistä

Woodlyn pääasiallinen raaka-aine on puuselluloosa, joka peräisin sertifioiduista metsistä. Metsäsertifiointi on todistus puun alkuperän olosuhteista ja metsänhoidon käytännöistä. Sertifioinnin metsätaloudelle asettamat kestävyyden kriteerit ovat lain vaatimustasoa korkeampia.

Woodlyn kierrättäminen

Woodly voidaan kierrättää mekaanisesti tai kemiallisesti olemassa olevalla teknologialla. Olemme osoittaneet Woodly-materiaalien kierrätettävyyden Next Generation Recyclingmaschinen GmbH:n (NGR) kanssa, joka on johtava teknologia -ja laitevalmistaja muovien kierrätyksessä. Alla video kierrätystestistä.

Kaikki Woodly-pakkaukset tulee lajitella muovinkeräykseen. Kierrätysmateriaalista valmistettuja Woodly-tuotteita voidaan tuoda markkinoille kun kierrätysmateriaalia on kerätty riittävästi teollisen mittakaavan tuotantoon.

Woodly® materiaalin end-of-life vaihtoehdot.

Mietimme aina Woodlylla optimaalisia end of life -vaihtoehtoja niille tuotteille ja sovelluksille, joissa Woodly® materiaalia voidaan käyttää. Asetamme korkealle prioriteetille sovellusten uusiokäytön, mutta mikäli uusiokäyttö ei ole mahdollista niin seuraavaksi paras vaihtoehto on kierrätys. Woodly® suoriutuu hyvin mekaanisessa ja fyysisessä kierrätyksessä. Se on helposti havaittavissa lähi-infrapunalla ja parhaat tulokset saadaan kierrättämällä Woodly® materiaali omana virtanaan.

Kemiallisessa kierrätyksessä Woodly® materiaalin kierrättämiseen voidaan käyttää useita tapoja, esimerkiksi kaasutusta. Jos Woodly® jostain syystä päätyisi polttoon, päästöt olisivat 70 prosenttia pienemmät kuin perinteisissä muoveissa. Usein suurin este eri muovimateriaalien optimaalisen kierrätyksen kannalta on volyymi. Monilla alueilla kierrätetään vain joitakin polyeteeni-, polypropeeni- ja PET-laatuja, loput päätyvät poltettavaksi tai jäte-energiaksi.

Korostamme kiertotalouden kehittämisen ja muovin kierrätyksen merkitystä tarjoutumalla ottamaan vastaan, tai jopa ostamaan takaisin kaikki kerätyt ja erotetut Woodly® materiaalit kuluttaja- tai teollisista sovelluksista.

Mistä kierrättämisessä on kyse?

Kierrättäminen on tärkeää, jotta rajallisia luonnonvaroja voidaan kestävästi käyttää ihmiskunnan tarpeisiin. Tehokas kierrätys edellyttää toimivaa infrastruktuuria – keräystä, lajittelua ja itse kierrätysteknologiaa. Lisäksi kierrätysmateriaaleista täytyy pystyä valmistamaan tuotteita, joille on kysyntää. Muovien lisäksi tämä koskee myös kaikkia muita materiaaleja kuten paperituotteita, metallia ja lasia.

Lähtökohtaisesti kaikki muovit ovat kierrätettäviä. Kierrättäminen helpottuu, jos pakkaus tai tuote on valmistettu vain yhdestä materiaalista ja se on puhdas. Tässä tapauksessa kierrätys tapahtuu usein mekaanisesti, jolloin materiaali jauhetaan, pestään ja granuloidaan. Granulaatteja käytetään raaka-aineena uusille muovituotteille. Jos kyseessä on useiden materiaalien yhdistelmä, on käytettävä kemiallista kierrätystä. Yksinkertaistettuna kemiallinen kierrätys tarkoittaa, että muovi puretaan takaisin lähtöaineiksi, eli monomeereiksi.

Matka globaaliin kiertotalouteen on vasta alussa, mutta suunta on oikea. Tässä kehityksessä myös Woodly on mukana.

Woodlyn skaalautuminen

Skaalautumisessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että Woodlyn toimintaa ja tuotantoa kyetään kasvattamaan ilman uusien tuotantolaitosten rakentamista. Tämä on mahdollista, koska emme ole yrittäneet korvata muovia vaan suunnittelleet sen uudelleen. Woodly-tuotteiden valmistaminen tapahtuu muoviteollisuuden toimesta, jolla on maailmanlaajuinen infrastruktuuri. Tämä on tärkeää kestävän kehityksen kannalta kahdesta syystä:

1. Woodlyn kaltaiset uudet innovaatiot eivät muuta maailmaa ennen kuin niitä hyödynnetään maailmanlaajuisesti. Siksi on yhtä tärkeää suunnitella miten uusi innovaatio voidaan ottaa käyttöön kaikkialla, kuin se miten innovaatio toimii.

2. Uusien tuotantolaitosten rakentaminen on hidasta ja kuormittaa ympäristöä.

woodly

Mitä mieltä olet tästä sisällöstä

Kiitos palautteestasi. Voitko kertoa tarkemmin miten sivustomme palvelisi paremmin?