woodly

Muovi ja ympäristö

Seuraavien sukupolvien maailma on meidän käsissämme.

Miksi tuotteita pakataan muoviin?

Muovi, tai tarkemmin sanottuna satojen eri muovilajien kirjo, on erottamaton osa urbaania elämäämme. Muovia käytetään paljon pakkausmateriaalina, sillä se on halpaa ja monikäyttöistä. Muovin käyttöä kritisoidaan paljon, mutta on hyvä ymmärtää, miksi tuotteita pakataan muoviin. Muovien käyttöä puoltaa kolme pääsyytä: muovit suojaavat tuotetta likaantumiselta, muovit pidentävät tuotteen säilyvyyttä, ja ennen kaikkea muovit takaavat tuotteen hygieenisyyden. Hygieenisyyden arvostus on korona-epidemian myötä noussut arvoon. Amerplastin Chief Marketing Officerin Ari-Pekka Pietilän mukaan korona-epidemia on luonut ymmärrystä kansan keskuudessa siitä, minkä takia asioita pakataan, ja tämä on hyvä asia. Pietilän mukaan se, mitä tuotteita pakataan ja miksi, on vasta ensimmäinen puoli kolikkoa. Aivan yhtä tärkeää on se, mitä pakkausmateriaalia tuotteiden pakkaamiseen käytetään. Pietilän mukaan ”Pakkausmateriaalin tulee olla kierrätettävää, kuluttajien kierrättää ja yritysten valita kierrätetty muovi uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Koko ketjun tulee toimia, muutoin kierrätyksessä ei ole mitään järkeä.” Pietilä sanoo. Lue lisää Ari-Pekka Pietilän ajatuksista Miksi tuotteita pakataan –blogikirjoituksesta.

woodly

Muovin kierrätys – miksi se on niin tärkeää?

Muovin kierrätys on tärkeää, jotta muoviroskat eivät päätyisi luontoon sekä jotta niihin sidottu raaka-aine voitaisiin hyödyntää uudelleen. Suomessa muovin kierrätyksen eteen on tehty jo kauan systemaattista työtä. Haastattelimme Woodlyn blogiin Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtajaa Vesa Soinia. Soinin mukaan Suomi on matkalla muovin kierrätyksen mallimaaksi, sillä parhaimpina kuukausina 60-70% kotitalouksien muovista on päätynyt kierrätykseen ja tavanomaisessakin tilanteessa kertyvästä muovista yli 50% päätyy kierrätyksen kautta uusiksi tuotteiksi. Tällä hetkellä kaikesta kierrätettävästä muovista 1/3 syntyy yrityksiltä ja 2/3 kuluttajilta. Lue lisää muovin kierrätyksestä ja Vesa Soinin ajatuksista Kuluttaja lajittelee, Suomen Uusiomuovi kierrättää –blogikirjoituksesta.

Beyond the Bag – vaihtoehtoja kertakäyttöisille muovikasseille

Kertakäyttöisen muovin kulutusta vastaan voidaan taistella myös tuomalla markkinoille kestävämpiä kestokasseja kertakäyttöisten kassien sijaan. Woodly onkin kutsuttu mukaan yhdysvaltalaiseen Beyond the Bag -kilpailuun, jonka tarkoituksena on löytää ja tunnistaa uudenlaisia ratkaisuja kertakäyttöisten muovikassien ongelmaan. Päämäärä on löytää tapoja tarjota kuluttajille helppoja ja mukavia ratkaisuja, jotka eivät kuormita luontoa ja ympäristöä kertakäyttöisen muovin tavalla. Beyond the Bag kerää yhteen innovoijia, tuottajia, suunnittelijoita ja ongelmanratkaisijoita pohtimaan, miten voisimme ”uudelleenkeksiä ajattoman kokemuksen kauppakassin kantamisesta kotiin”.

Biomuovi – kierrätettävän biomuovin rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa

Markkinoille on viime aikoina tuotu paljon uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja biomuoveja. Osa niistä on biohajoavia ja osa kierrätettäviä. Monen kuluttajan on vaikea hahmottaa, kumpi näistä on ympäristöystävällisin vaihtoehto. VTT:n tutkimustiimin päällikkö Tommi Vuorinen ottaa blogikirjoituksessa Kierrätettävän biomuovin rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kantaa biohajoaviin ja kierrätettäviin biomuoveihin. Tommi Vuorisen mukaan ilmastonmuutoksen kannalta olisi parasta, mikäli kaikki käyttöön jalostettu luonnonmateriaali voitaisiin pitää kierrossa niin pitkään kuin mahdollista. ”Biohajoavuus kannustaa osaltaan kertakäyttökulttuuriin. Kierrätettävyys kannustaa kiertotalouteen,” Vuorinen sanoo.

Pakkauksen ympäristöystävällisyyden ymmärtäminen

Kuluttajien haasteet ympäristöystävällisyyden ymmärtämisessä eivät suinkaan rajoitu biohajoavan biomuovin ja kierrätettävän biomuovin väliseen tarkasteluun. Wipakin markkinointi- ja kestävyysjohtaja Hery-Christian Henry pohtii Haasteet pakkauksen ympäristöystävällisyyden ymmärtämisessä ja mittaamisessa –blogikirjoituksessa, kuinka kuluttajaa voitaisiin auttaa vertailemaan tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Lisäksi kuluttajaa tulisi hänen mukaansa auttaa ymmärtämään pakkauksen hiilijalanjäljen, tuotteen hiilijalanjäljen ja niiden yhteishiilijalanjäljen ero, sekä se, että tärkein näistä on koko elinkaaren hiilijalanjälki. Kokonaishiiljalanjälki huomioi tuotteen ja paketin koko elinkaaren aina raaka-aineen valmistuksesta lopputuotteen ja pakkauksen hävittämiseen, joko kierrättämällä tai muulla tavalla. Ideaalitilanteessa tuotteissa ja kaupoissa löytyisi yhtenäinen vertailua helpottava merkintäjärjestelmä, joka auttaisi kuluttajaa päätöksenteossa.

Pakkaus konseptina

HKScanin pakkauskehitysjohtaja Hanna Lehtosen mukaan pakkauksen konsepti on tärkeä. Pakkauksen muoto, materiaali ja design lähettävät voimakkaan viestin kuluttajalle tuotteesta, sen arvokkuudesta ja siitä, millaiselle kuluttajalle tuote on suunnattu. Pakkauksen tulee myös täyttää sille asetetut ominaisuudet ja uusien materiaalien ollessa kyseessä niiden täytyy olla tarkoitettuun käyttöön soveltuvia. ”Tuotekehitysprosessin aikana taataan, että materiaali tuodaan markkinoille vasta, kun lanseeraus on turvallista”, Lehtonen sanoo. Lue lisää Hanna Lehtosen ajatuksista blogikirjoituksesta Pakkaus on tuotekonseptoinnin taidonnäyte.

Lue lisää muovista ja kierrätyksestä tulevista blogikirjoituksistamme:

Muovijätettä syntyy runsaasti kuluttajakäytössä ja se aiheuttaa merkittäviä ympäristöongelmia. Muovijätettä voi kuitenkin myös kierrättää. Lue lisää tulevasta blogikirjoituksestamme Muovijäte – roska vai raaka-aine?

Kierrätysmuovi on kierrätettyä muovia, joka voidaan uusiokäyttää erilaisiin tuotteisiin. Lue lisää tulevasta blogikirjoituksestamme Kierrätysmuovi – mitä siitä voi valmistaa?

Uutiset:

Mitä mieltä olet tästä sisällöstä

Kiitos palautteestasi. Voitko kertoa tarkemmin miten sivustomme palvelisi paremmin?