woodly

Kiertotalous

Talouden malli luonnon parhaaksi.

Kiertotalous merkittäväksi liiketoiminta-alaksi

Vaikka metsät ovat uusiutuvaa luonnonvaraa, on niiden uusiutuminen hidasta. Tämän vuoksi metsien käyttö tulee olla kestävällä pohjalla. Länsimainen kulutusyhteiskunta ylittää vuosittain maapallon luonnonvarojen uusiutumisnopeuden. Emme voi jatkaa nykyisellä kulutustahdilla, vaan ihmiskunnan tulee siirtyä tehokkaampaan materiaalin hallintaan, kiertotalouteen ja kierrätykseen. Kestävä kulutus varmistetaan niin, että materiaalit pidetään käytössä mahdollisimman pitkään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kertakäyttökulutuksen sijaan tavaroita ja materiaaleja kierrätetään, korjataan, jaetaan, vuokrataan ja päivitetään. Tästä johtuen Woodly on suunniteltu kierrätettäväksi, ei biohajoavaksi. Woodlyn tuotteiden kierrätettävyys onkin todennettu sen kaikissa tuotantovaiheissa. Kierrätys on iso osa muovien tulevaisuutta, kun teollisuus kehittää tapoja vastata kasvavaan materiaalin kysyntään kestävällä tavalla. Woodlyn puupohjainen ja kierrätettävä muovi on suunniteltu vähentämään sekä fossiilisten raaka-aineiden että neitseellisen materiaalin tarvetta. Uutinen siitä, että Woodlyn tuotteet ovat todennetusti kierrätettäviä herätti suurta mielenkiintoa myös saksankielisen median keskuudessa:

Finnisches Start-up Woodly schließt Produktionskreislauf mit NGR

Woodly: Finnisches Startup-Unternehmen schließt Produktions­kreis­lauf mit Hilfe von NGR

woodly

Kierrätys pidentää tuotteiden elinkaarta

Woodlyn Circular design Advisorin Tapani Jokisen mukaan 91,4% jalostetuista raaka-aineista käytetään ainoastaan kerran. Samalla yli 60% päästöistä syntyy heikosta materiaalien hallinnasta ja huonosta tuotesuunnittelusta. Paremmalla tuote- sekä toimitusketjun suunnittelulla pystyttäisiin siis pitämään materiaali korkea-arvoisena ja kierrossa pidempään. ”Tuotteista tulee tehdä pitkäikäisiä, jotka pysyvät kierrossa pitkään. Kun ihmiset pitävät laitteet käytössä kauan, niin liiketoiminta ei tule enää tuotteiden ostamisesta ja myynnistä, vaan luvasta käyttää tuotetta, ja lainaamisesta niitä omaan käyttöön,” Tapani Jokinen toteaa. Lue lisää kiertotalouden tehostamisesta blogikirjoituksestamme Miten optimoida tuotteen kierrätystaso mahdollisimman korkeaksi?

Kiertotalous turvaa luonnon monimuotoisuutta

Kiertotalous on avainasemassa ilmastokriisin ratkaisemisessa. Sen perusajatus on, että tuotannon ja kulutuksen täytyy mahtua maapallon kantokyvyn rajoihin. Kansainvälisen luontopaneelin mukaan 50% maailman kasvihuonepäästöistä on seurausta luonnonvarojen otosta ja prosessoinnista. Kasvihuonepäästöt ovat kaasuja, jotka aiheuttavat kasvihuoneilmiön. Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö, joka mahdollistaa elämän maapallolla. Ihmisen toiminnan seurauksena maapallon ilmasto kuitenkin lämpenee koko ajan. Ilmaston lämpenemisellä on katastrofaalisia vaikutuksia maapallon biodiversiteetille ja elinolosuhteille. Lisäksi luonnonvarojen käyttö aiheuttaa 90% maankäyttöön liittyvistä ongelmista, jotka johtavat luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Tästä syystä kiertotalous ja sen toimenpiteet ovat meille elintärkeitä. Kiertotalouden avulla voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä ja raaka-aineiden käyttöä sekä turvata, vahvistaa ja elvyttää luontoa ja estää sen monimuotoisuuden hupenemista.

Suomi kiertotalouden edelläkävijänä

Kiertotalous on talousmalli, jossa tavaroita ei jatkuvasti tuoteta lisää. Suomi on globaalissa mielessä ajatusjohtaja ja edelläkävijä kiertotalouden suhteen. Vaikka matkaa on vielä kuljettavana, Suomessa on jo kehitetty paljon toimivia kiertotalousratkaisuja. Myös pakkausmateriaalien kierrätys on osa kiertotaloutta. Maapallon hyvinvoinnin turvaamiseksi on meidän muutettava kulutuskäyttäytymistämme ja kiertotalous on yksi tärkeä askel tässä muutoksessa. Saman muutoksen edessä on nyt koko maailma. Suomi voi toimia kierrätyksen ja kiertotalouden kansainvälisenä suunnannäyttäjänä liikuttaessa kohti tulevaa. Yhdessä voimme panostaa siihen, että kestävistä tuotteista ja palveluista tulee talouden valtavirtaa. Lue täältä lisää siitä, miten Kiertotalous ja kulutuksen muutos ohjaavat tulevaisuuden hankintoja.

Lue lisää tulevista blogikirjoituksista:

Uusiutuva energia on esimerkiksi aurinko-, tuuli- ja bioenergiaa, maalämpöä sekä vedestä, aalloista ja vuoroveden liikkeestä saatavaa energiaa. Bioenergiaan sen sijaan kuuluvat biokaasu, peltobiomassat, puuperäiset polttoaineet ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Lue tlisää tulevasta blogipostauksestamme Uusiutuva energia – mitä se on?

Kierrätystä voi edistää omilla teoilla ja valinnoilla. Kierrätykseen kuuluu esimerkiksi jätteiden lajittelu. Lajittelemalla jätteet erikseen materiaalit saadaan kierrätykseen ja sitä kautta uusiokäyttöön. Lue vinkkejä kierrätyksene tulevasta blogipostauksestamme Kierrätys – parhaat vinkit kierrätykseen.

Uutiset:

Mitä mieltä olet tästä sisällöstä

Kiitos palautteestasi. Voitko kertoa tarkemmin miten sivustomme palvelisi paremmin?