woodly

Hiili­neutraalisuus

Hiili­­neutraalisuus voidaan saavuttaa

Hiili­neutraalius ja Woodly

Hiilineutraalius tarkoittaa tilannetta, jossa hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran, että ne voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Maailman tärkeimmät hiilinielut ovat metsät ja valtameret. Jotta saavuttaisimme globaalin hiilineutraaliuden, kaikki maailman kasvihuonepäästöt olisi kyettävä ottamaan talteen. Hiilineutraaliuden tavoittelussa luonnonvarojen kestävä käyttö on hyvin keskeisessä asemassa. Woodlyn pääraaka-aine, puupohjainen sellu, onkin peräisin sertifioiduista havumetsistä, joita hoidetaan kansainvälisten ekologisten ja eettisten standardien mukaisesti. Sen lisäksi, että Woodly on kierrätettävä, se on siis myös täysin hiilineutraali. Hiilineutraalius tarkoittaa, että Woodlyn hiilijalanjälki on nolla – sen valmistaminen ei siis synnytä lainkaan ilmastopäästöjä ja Woodly jo itsessään sitoo itseensä hiilidioksidia.

woodly

Orthex ja Woodly yhdessä kohti hiilineutraaliutta

Pohjoismaiden johtava kestävien kodin käyttötavaroiden valmistaja Orthex tuo ensimmäisenä yrityksenä markkinoille kestokäyttöiset tuotteet, joiden valmistusmateriaalina on käytetty selluloosapohjaista Woodly-puumuovia. Woodlyssa Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew pitää erityisen kiinnostavana sitä, että Woodly-puumuovi on läpinäkyvää, vaikka onkin biopohjaista. Woodly-puumuovista valmistetut tuotteet lanseerataan vuoden 2021 aikana. Orthex tavoitteleekin hiilineutraaliutta jo vuoden 2021 aikana, kun Woodly-puumuovista valmistetut tuotteet tulevat myyntiin Orthex Groupin verkkokaupassa sekä valituissa vähittäiskaupoissa. Lue tiedotteestamme lisää Orthexin ja Woodlyn yhteistyöstä.

Kiilto alansa ympäristöjohtajaksi yhteistyössä Woodlyn kanssa

Rakennusalan tuotteita, teollisuusliimoja ja ammattihygieniatuotteita valmistava Kiilto on asettanut tavoitteekseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2028 mennessä. Ympäristöasiat ovat aina olleet Kiillolle tärkeitä ja Kiilto onkin alallaan edelläkävijä vastuullisuudessa. Vuodesta 2019 yhteistyötä Woodlyn kanssa tehneen Kiillon pyrkimyksenä on, että jo vuoteen 2025 mennessä 70% sen pakkauksista on uudelleenkäytettäviä, kierrätysmateriaalia tai uusiutuvia materiaaleja. Kiillon ja Woodlyn yhteinen tavoite on saada ensimmäinen kehitystyön tuloksena syntynyt tuotepakkaus kuluttajien saataville vuoden 2021 loppuun mennessä. Lue tiedotteestamme lisää Kiillon ja Woodlyn yhteistyöstä.

Vihreäkeiju tuo Woodly-materiaalit elintarvikekäyttöön

Vihreäkeiju-tuotemerkillä salaatteja ja yrttejä tuottava Kyröntarhat Oy tuo ensimmäisenä ruoantuottajana Woodly-materiaaliin pakatut yrtit kuluttajien saataville K-ruokakaupoissa. Yrtit ovat saatavilla valituissa K-ryhmän ruokakaupoissa Turun alueella 3.2.2021 alkaen. Kuluttajat tunnistavat uudet pakkaukset niistä löytyvästä Woodly-logosta. ”Saatuamme kuulla pakkaustoimittajaltamme, että saatavilla on näin hieno kotimainen innovaatio, olimme heti innokkaita testaamaan materiaalia tuotteissamme. On hienoa tuoda kuluttajien arkipäivään pakkaus, jonka avulla säästetään ympäristöä ja tehostetaan kiertotaloutta,” Kyröntarhat Oy:n toimitusjohtaja Tomi Levonen sanoo. Lue lisää Vihreäkeijun ja Woodlyn yhteistyöstä tiedotteestamme.

Wipak tuotekehitysyhteistyössä Woodlyn kanssa

Yhteistyösopimuksen solmineet Wipak ja Woodly kehittävät yhdessä hiilineutraalien muovikalvopakkausten tuotesarjaa. Elintarvike- ja lääkepakkauksia sekä lääketieteellisiä laitteita valmistavan Wipakin tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Woodlyn kehittämällä puumuovilla voidaan korvata perinteistä fossiilista muovia erilaisissa päivittäistavaroiden pakkauksissa, esimerkkeinä polyeteeni, polypropeeni ja PET-muovi. Lue lisää Woodlyn ja Wipakin yhteistyöstä tiedotteestamme.

Tervetuloa tutustumaan myös tuleviin blogikirjoituksiimme:

Hiilidioksidi on kaasu, joka sitoo auringon lämpöä itseensä. Hiilidioksidin lisääntyminen maapallon ilmakehässä nostaa tästä syystä maapallon lämpötilaa, aiheuttaen ilmaston lämpenemistä. Hiilinielu tarkoittaa prosessia, toimintoa tai mekanismia, joka sitoo itseensä hiilidioksidia. Maailman suurimmat hiilinielut ovat metsät ja valtameret. Lue lisää hiilinieluista tulevasta blogikirjoituksestamme Hiilinielu – mitä se tarkoittaa?

Hiilidioksidipäästöt tarkoittavat päästöjä, joita syntyy, kun hiiltä sisältävä aine hajoaa tai sitä poltetaan. Hiilidioksidipäästöt syntyvät siis esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja ne lisääntyvät, mitä enemmän fossiilisia polttoaineita käytetään. Myös esimerkiksi maatalous tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Ellei päästöjä vähennetä, niiden seurauksena on ilmaston lämpeneminen eli ilmastonmuutos. Lue lisää aiheesta tulevasta blogikirjoituksestamme Hiilidioksidipäästöt ja niiden määrä ovat suorassa suhteessa siihen, miten elämme.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsingin tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonepäästöjä Helsinki aikoo vähentää 60% vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma hyväksyttiin vuonna 2018. Helsinki onkin rakentanut ilmastoasioissa yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että sidosryhmiensä kanssa. Helsingin ilmastovahti -palvelun avulla kuka tahansa voi seurata, miten kaupunki etenee ilmastotavoitteissa ja -toimenpiteissä. Lue lisää aiheesta tulevasta blogikirjoituksestamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma.

Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi hallitusohjelma pyrkii siihen, että Suomi on ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tavoitteeseen aiotaan päästä useilla keinoilla. Näihin kuuluvat esimerkiksi uudet ilmastopoliittiset päätökset, luonnonsuojelulainsäädännön uudistaminen, ilmastoystävällinen ruokapolitiikka, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kiertotalous ja sen edistäminen. Sähkön – ja lämmöntuotanto pyritään saamaan lähes päästöttömäksi vuoden 2030-luvun loppuun mennessä ja rakentamisen hiilijalanjälki halutaan saada pienemmäksi. Lue lisää tulevasta blogikirjoituksestamme Hiilineutraali Suomi.

Uutiset:

Mitä mieltä olet tästä sisällöstä

Kiitos palautteestasi. Voitko kertoa tarkemmin miten sivustomme palvelisi paremmin?