Woodly

Tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntö
Yksityisyytesi on meille tärkeä. Siksi käsittelemme ja keräämme tietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen menetelmien mukaisesti.

Rekisterinpitäjä:
Woodly Oy

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Jaakko Kaminen
Toimitusjohtaja
jaakko.kaminen[at] woodly.com
+358 40 590 0035


Rekisterin nimi:
Woodly Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään Woodly Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä niiden markkinointiin ja viestintään ja viranomaistoimijoiden niin edellytäessä.

Ajantasainen lista kaikista Woodly Oy:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä osoitteessa www.woodly.com.

Rekisterin tietosisältö:
Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työtehtävät
 • Yritys/organisaatio
 • Laskutustiedot ja -osoite
 • Sijainti
 • Y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Woodly Oy:n verkkosivuilla

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjien luovuttamat tiedot
 • Julkiset tietolähteet
 • Tilaisuudet ja tapahtumat osana Woodly Oy:n markkinointia

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä sekä palveluiden toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Woodly Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt.

Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet
Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Woodly Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia Woodlyn tietoturva vastaavalle:

Jaakko Kaminen
jaakko.kaminen(at)woodly.com

 

Mitä mieltä olet tästä sisällöstä

Kiitos palautteestasi. Voitko kertoa tarkemmin miten sivustomme palvelisi paremmin?