woodly

11.11.2020 -

Haasteet pakkauksen ympäristöystävällisyyden ymmärtämisessä ja mittaamisessa.

Hery-Christian Henry on Wipakin markkinointi- ja kestävyysjohtaja. Group tason johtajana hänellä on näköalapaikka Aasian ja EU:n pakkausmaailmaan ja vankka näkemys niistä ongelmakohdista, jotka liittyvät pakkausten ympäristöystävällisyyden ymmärtämiseen ja mittaamiseen.

 

Kuluttajan auttaminen ympäristöystävällisten valintojen teossa

Henryn mukaan 50 % kuluttajista UK:ssa, Saksassa, Kiinassa ja Meksikossa ovat valmiita maksamaan enemmän pakkauksista, jos ne ovat luontoystävällisiä. Ongelmana kuitenkin on, etteivät kuluttajat osaa vertailla tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Kuluttajaa tulisi auttaa ymmärtämään mikä on pakkauksen hiilijalanjälki, tuotteen hiilijalanjälki ja niiden yhteishiilijalanjälki. Tuotteista ja kaupoista puuttuu yhtenäinen vertailua helpottava merkintäjärjestelmä, joka auttaisi kuluttajaa päätöksenteossa.

Yksi esimerkki tällaisesta merkintäjärjestelmästä on hiilijalanjäljen ilmoittaminen hiilidioksidiekvivalentti merkinnällä. Hiilidioksidiekvivalentti on suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Esimerkiksi ruotsalainen kauramaitobrändi Oatly on lisäämässä kaikkiin tuotteisiinsa hiilidioksidiekvivalentti maininnan.

 

Ratkaisevaa on koko elinkaaren hiilijalanjälki

Kokonaishiiljalanjälki huomioi tuotteen ja paketin koko elinkaaren aina raaka-aineen valmistuksesta lopputuotteen ja pakkauksen hävittämiseen, joko kierrättämällä tai muulla tavalla. Henryn mukaan kokonaiselinkaaren huomioiminen on tärkeää. ”Ellei me mitata tuotteen kokonaishiilijalanjälkeä me ei tiedetä kuinka paljon energiaa sen kokonaiselinkaareen on mennyt.” Tällöin kuluttajalla on väärät lähtötiedot ostopäätöksen tekoa varten. Yksi esimerkki tästä on biohajoavuus, joka saattaa vaikuttaa ympäristöystävälliseltä vaihtoehdolta, muttei välttämättä takaa pientä hiilijalanjälkeä.” Henry nostaa esimerkiksi banaanin lehden ja suojamuovin käyttämisen pakkausmateriaalina. ”Banaaninlehtien oikean aikainen kerääminen, pakkaaminen ja muoviin laittaminen ei ole kovin ympäristöystävällistä paitsi tuotteen elinkaaren loppupäässä. Se, että pakkaus on joko osittain tai kokonaan biohajoava ei tarkoita, että tuotteen kokonaishiilijalanjälki on pieni.”

 

Ruokahävikki suurentaa hiilijalanjälkeä enemmän kuin pakkausmateriaali

Isoin hukka ruokatarvikepuolella tulee ruokahävikistä. Yhden pitsa siivun pois heittäminen aiheuttaa yli kuusi kertaa enemmän hiilijalanjälkeä kuin itse pakkausmateriaali. ”Tuotteen kokonaishiilijalanjäljen pienentämisessä on olennaista pakata tuote niin vähäisellä pakkausmateriaalilla ja niin pienellä hiilijalanjäljellä kuin mahdollista mutta kuitenkin siten, että pakkaus suojaa tuotetta mahdollisimman hyvin. Siinä suhteessa Woodly on niin loistava materiaali, että se suojaa tuotetta hävikiltä ja se on hiilineutraali jo tehtaalta lähtiessään.” Henry sanoo. Ruokahävikin pienentäminen ei kuitenkaan ole pelkästään tuotteen valmistajan vastuulla. Kuluttajat, ravintolat ja ruokakaupat voivat tietoisilla valinnoillaan vähentää ruokahävikin syntyä.

 

Hylätään Muovi pois -ajattelu ja laitetaan kierrätys kuntoon

Muovi on kiistanalainen pakkausmateriaali. Samalla kun muovi on edullinen pakkausmateriaali joka suojaa siihen pakattuja tuotteita pilaantumiselta ja likaantumiselta aiheuttaa se ympäristöön hylättynä mittavia ympäristöhaittoja. Muovin aiheuttamat haitat, kuten mereen päätyneet muoviroskat ovat polarisoineet muovista käytävän keskustelun Muovi pois –vaateeseen, jota Henry ei näe ratkaisuna varsinaiseen ongelmaan. Sen sijaan olennaista on varmistaa, että tuotettu materiaali suunnitellaan kierrätettäväksi, kuluttajat lajittelevat sen ja EU:n infrastruktuuri tukee kierrättämistä. Valitettavasti näin ei tällä hetkellä ole. ”Meiltä puuttuu kierrättämisen infrastruktuuri EU tasolla. Yhden maan sisällä voi olla useita kierrätysjärjestelmiä.” Henry sanoo. Hän peräänkuuluttaa avointa keskustelua ja konkreettisia tekoja. ”Vaikeista asioista pitää pystyä puhumaan, vaikkakin ne ovat monimutkaisia. Tiedottaminen ja keskustelun käyminen faktojen pohjalta on kuluttajakäyttäytymisen muuttamisen ydin.” hän sanoo.

Vaikka EU:n infrastruktuuri on vielä tällä hetkellä vaillinainen, on EU:n tehnyt paljon kierrätyksen edistämiseksi. Noin 40 % EU:n tuista tähtää vihreiden teknologioiden edistämiseen. Henry näkee tässä suuren mahdollisuuden Suomelle, joka on Hollannin ja Saksan kanssa EU:n edelläkävijämaita kiertotalouteen ja kierrätykseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Wipakin ja Woodlyn yhteistyösopimus siivittää Wipakia hiilineutraaliuteen.

Wipak tavoittelee hiilijalanjälkensä pudottamista nollaan vuoteen 2025 mennessä. Wipak ja Woodly sopivat yhteistyösopimuksen vuonna 2019 tavoitteenaan kehittää yhdessä hiilineutraalien muovikalvopakkausten tuotesarja.  

Henry  kertoo näkevänsä merkittävänä hyötynä sen, että Woodly materiaalia voidaan hyödyntää olemassa olevilla tehtailla, ilman, että raaka-aineen vaihdos vaatisi muutoksia tehtaan tuotantojärjestelmään. Uusi raaka-aine ei vaadi ympärilleen uutta tehdasta, mikä on tärkeää, sillä uuden tehtaan pystyttäminen vaatisi hirveästi energiaa. ”Ympäristöystävällisen raaka-aineen käytöstä ei olisi hyötyä, jos sitä varten tarvitsisi rakentaa uusi tehdas.” Henry sanoo.

Lue lisää aiheesta:

Mitä mieltä olet tästä sisällöstä

Kiitos palautteestasi. Voitko kertoa tarkemmin miten sivustomme palvelisi paremmin?